Sunday, 25/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non Thị trấn Vũng Liêm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT về việc danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 32 sách giáo khoa của 08 môn học và hoạt động giáo dục.gày 21 tháng 11 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT về việc danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 32 sách giáo khoa của 08 môn học và hoạt động giáo dục.

Cụ thể danh mục bao gồm:

- 05 sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh);

- 05 sách giáo khoa môn Toán 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 05 sách giáo khoa môn Đạo đức 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh);

- 03 sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội 1 (02 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 01 sách giáo khoa môn Giáo dục Thể chất 1 (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 05 sách giáo khoa môn Âm nhạc 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh),

- 05 sách giáo khoa môn Mỹ thuật 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 03 sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 (02 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa, đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu tất cả ý kiến của các bên liên quan, Thông tư sẽ được hoàn thiện trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu năm học mới./.

                                                                                                                                        VPS

Cụ thể danh mục bao gồm:

- 05 sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh);

- 05 sách giáo khoa môn Toán 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 05 sách giáo khoa môn Đạo đức 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh);

- 03 sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội 1 (02 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 01 sách giáo khoa môn Giáo dục Thể chất 1 (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 05 sách giáo khoa môn Âm nhạc 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh),

- 05 sách giáo khoa môn Mỹ thuật 1 (04 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm);

- 03 sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 (02 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 01 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa, đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu tất cả ý kiến của các bên liên quan, Thông tư sẽ được hoàn thiện trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu năm học mới./.

                                                                                                                                        VPS


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 10 : 152
Tháng trước : 162
Năm 2020 : 3.306
Năm trước : 457
Tổng số : 3.763